Study Hinduism

Hindu Religious Advisory Community

Month: July 2018

നിലവിളക്ക് തറയില്‍ വെച്ചോ അധികംഉയര്‍ത്തിയ പീഠത്തില്‍ വെച്ചോ കത്തിക്കരുത്. ശാസ്ത്രവിധിയില്‍ നിലവിളക്ക്, ശംഖ്, മണി, ഗ്രന്ഥം ഇവയുടെ ഭാരം ഭൂമിദേവി നേരിട്ടു താങ്ങുകയില്ലത്രേ! അതുകൊണ്ട് ഇലയോ, തട്ടമോ, പൂജിച്ച പൂക്കളോ ഇട്ട്...

camphor uses and benefits 1 min read

ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രവും ആധ്യാത്മികതയും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കൾ ആയിരുന്നു . ഇന്നല്ലേ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയത് . 30 മീറ്ററോളം വളരുന്ന ഒരു മരമാണ്‌...

Ocimum tenuiflorum Poster
1 min read

ഹൈന്ദവര്‍ ഏറ്റവും പവിത്രവും പുണ്യകരവുമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്‌ തുളസി. ലക്ഷ്മീദേവിതന്നെയാണ്‌ തുളസിച്ചെടിയായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എന്നാണ്‌ ഹൈന്ദവവിശ്വാസം. ഇല, പൂവ്‌, കായ്‌, തൊലി, തടി, വേര്‌ തുടങ്ങി...

i respect the light in you
1 min read

തന്നേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന എന്തിനേയും സ്വീകരിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും ഉള്ള പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കൈകൂപ്പുന്നത്. കൈപ്പത്തികള്‍ ഒപ്പം ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് 'നമസ്തേ' എന്ന് അഭിവാദ്ധ്യം ചെയ്യുന്നു. നമസ്തേ എന്ന പദത്തില്‍ 'തേ' എന്നാല്‍ താങ്കളെയെന്നും, 'മ'...

1. മണ്ഡലക്കാലത്ത് വീട്ടില്‍ നിന്ന് ശബരിമലക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെപ്പോലെ തന്നെ വീട്ടമ്മയും പരിശുദ്ധി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.2. നേരത്തെ കുളിച്ച് പൂജാമുറിയില്‍ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിന്റെയോ ചിത്രത്തിന്റെയോ മുമ്പില്‍ വിളക്ക് കത്തിച്ചുവെച്ച് വന്ദിച്ച് ദിനചര്യകള്‍ ആരംഭിക്കണം.3. ശുദ്ധമായി വേണം...

ഒരിടത്ത് രെിടത്ത് ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു . അവർ രെിക്കൽ കാശിക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു . ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരാണവർ ....

What is Brahma Jnana? - Definition from Yogapedia 1 min read

ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനി - സകല ചരാചരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനമായ കാരണത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നുവോ അയാൾ ഒരു ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനി ആണ് . ”അന്യദേവ തദ്വിദിതാദഥോഅവിദിതാദധിഇതി...

അനാവശ്യ ചിന്തകൾ അലട്ടുന്നു എന്ന പ്രശ്നവുമായി എന്നെ കാണാനെത്തിയ യുവാവിനോട് ആശ്രമത്തിലെ വയോധികനായ ഒരു സന്യാസിയുടെ കൂടെ ഒരു മാസം ചെലവഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറച്ചുനാൾ കൂടെ നിന്നെങ്കിലും...

ഭക്തനു സ്വർഗനരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരാത്ത സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അയാളെ സ്വർഗവും നരകവും കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം നരകത്തിലെത്തി. മുറിയുടെ നടുവിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ പായസം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റും...

അഞ്ച്‍ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്‌ നാം ലോകത്തിനെ അറിയുന്നത്‍. ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ വൈകല്യമുള്ളതാണ്‌. വൈകല്യമുള്ളതാണെന്ന്‍ പറയാന്‍ കാരണം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിളുടെ ശേഖരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍, വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും പൂര്‍ണ്ണമായിരിക്കില്ല, സത്യവുമായിരിക്കില്ല, ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍...